NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH
Loading

NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH

  27/08/2017


 

                                    

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC NGHIỆP VỤ NGẮN HẠN

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC NGHIỆP VỤ NGẮN HẠN

NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH

HVT - NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VỚI PHẦN MỀM SPSS

HVT - PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VỚI PHẦN MỀM SPSS

MARKETING

HVT - MARKETING

KỸ THUẬT PHA CHẾ (BAR)

HVT - KỸ THUẬT PHA CHẾ (BAR)

NGHIỆP VỤ PHỤC VỤ BÀN

HVT - NGHIỆP VỤ PHỤC VỤ BÀN

NGHIỆP VỤ PHỤC VỤ BUỒNG

HVT - NGHIỆP VỤ PHỤC VỤ BUỒNG

Hãy là chính mình
Huỳnh Văn Thái

Địa chỉ: Khoa Quản trị kinh doanh – Du lịch – Thời trang Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa
Điện thoại: 0935701707
Email: vanthai.tic@gmail.com

© Copy all right  2008-2016