NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH
Loading

NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH

  26/08/2017


 

                                   

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC NGHIỆP VỤ NGẮN HẠN

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC NGHIỆP VỤ NGẮN HẠN

NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH

NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VỚI PHẦN MỀM SPSS

HVT - PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VỚI PHẦN MỀM SPSS

MARKETING

HVT - MARKETING

KỸ THUẬT PHA CHẾ (BAR)

HVT - KỸ THUẬT PHA CHẾ (BAR)

NGHIỆP VỤ PHỤC VỤ BÀN

HVT - NGHIỆP VỤ PHỤC VỤ BÀN

NGHIỆP VỤ PHỤC VỤ BUỒNG

HVT - NGHIỆP VỤ PHỤC VỤ BUỒNG

Hãy là chính mình
Huỳnh Văn Thái

Địa chỉ: Khoa Quản trị kinh doanh – Du lịch – Thời trang Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa
Điện thoại: 0935701707
Email: vanthai.tic@gmail.com

© Copy all right  2008-2016