BÀI GIẢNG SLIDE: E-MARKETING
Loading

BÀI GIẢNG SLIDE: E-MARKETING

  11/11/2017


Nội dung:

Chương 1: Tổng quan marketing điện tử (E- Marketing)

Chương 2: Hành vi khách hàng điện tử

Chương 3: Kế hoạch Marketing điện tử (E- Marketing)

Chương 4: Chiến lược định vị và hoạch định marketing điện tử (E- Marketing)

Chương 5: Quản trị chào hàng điện tử (E- Marketing)

Chương 6: Quản trị giá trong Marketing điện tử (Marketing remix)

Chương 7: Quản trị phân phối và bán lẻ điện tử (Marketing remix)

Chương 8: Quản trị truyền thông marketing điện tử ((E- Marketing Communications)

 

     

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BÀI GIẢNG MARKETING NÔNG NGHIỆP

BÀI GIẢNG MARKETING NÔNG NGHIỆP

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ HỌC

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ HỌC

BÀI GIẢNG SLIDE: THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 1

HVT_BÀI GIẢNG SLIDE: THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 1

BÀI GIẢNG SLIDE: THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

HVT_BÀI GIẢNG SLIDE: THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

ẢNH HƯỞNG CỦA TRUYỀN THỐNG GIA ĐÌNH ĐẾN ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ CỦA HỌC SINH LỚP 12

HVT_ẢNH HƯỞNG CỦA TRUYỀN THỐNG GIA ĐÌNH ĐẾN ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ CỦA HỌC SINH LỚP 12

18 QUY LUẬT BẤT BIẾN PHÁT TRIỂN DANH TIẾNG THƯƠNG HIỆU CÔNG TY

HVT_Các nhà điều hành của những công ty có danh tiếng tốt hẳn đang cảm thấy khá...

ĐỂ ĐƯỢC TRỌNG DỤNG VÀ ĐÃI NGỘ

HVT_“Để được trọng dụng và đãi ngộ” là quyển sách thật sự cần thiết cho...

Hãy là chính mình
Huỳnh Văn Thái

Địa chỉ: Khoa Quản trị kinh doanh – Du lịch – Thời trang Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa
Điện thoại: 0935701707
Email: vanthai.tic@gmail.com

© Copy all right  2008-2016