BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
Loading

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

  14/01/2019


Nội dung:

Bài 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP           

1.1. Khái niệm về doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp   

1.2. Chức năng cơ bản của quản trị doanh nghiệp    

1.3. Loại hình doanh nghiệp và đặc điểm pháp lý     

Bài 2. MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP          

2.1. Khái niệm và đặc điểm    

2.2. Phân loại môi trường kinh doanh           

2.3. Phân tích môi trường kinh doanh của doanh nghiệp      

Bài 3. HOẠCH ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP      

3.1. Hoạch định mục tiêu của doanh nghiệp  

3.2. Hoạch định chiến lược của doanh nghiệp           

3.3. Hoạch định kế hoạch của doanh nghiệp 

3.4. Tổ chức thực hiện           

Bài 4. CÁC LĨNH VỰC CƠ BẢN TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP   

4.1. Quản trị quá trình sản xuất và tác nghiệp           

4.2. Quản trị nguồn nhân lực 

4.3. Quản trị chất lượng

4.4. Quản trị marketing          

4.5. Quản trị tài chính

4.6. Quản trị sự thay đổi        

Bài 5. QUẢN TRỊ KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ KIỂM SOÁT TRONG DOANH NGHIỆP        

5.1. Quản trị kết quả và chi phí          

5.2. Kiểm soát trong doanh nghiệp

Nguồn: http://huynhvanthai.com/

 

         

 

BÀI GIẢNG MARKETING NÔNG NGHIỆP

BÀI GIẢNG MARKETING NÔNG NGHIỆP

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ HỌC

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ HỌC

BÀI GIẢNG SLIDE: E-MARKETING

BÀI GIẢNG SLIDE: E-MARKETING

BÀI GIẢNG SLIDE: THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 1

HVT_BÀI GIẢNG SLIDE: THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 1

BÀI GIẢNG SLIDE: THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

HVT_BÀI GIẢNG SLIDE: THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

ẢNH HƯỞNG CỦA TRUYỀN THỐNG GIA ĐÌNH ĐẾN ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ CỦA HỌC SINH LỚP 12

HVT_ẢNH HƯỞNG CỦA TRUYỀN THỐNG GIA ĐÌNH ĐẾN ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ CỦA HỌC SINH LỚP 12

18 QUY LUẬT BẤT BIẾN PHÁT TRIỂN DANH TIẾNG THƯƠNG HIỆU CÔNG TY

HVT_Các nhà điều hành của những công ty có danh tiếng tốt hẳn đang cảm thấy khá...

ĐỂ ĐƯỢC TRỌNG DỤNG VÀ ĐÃI NGỘ

HVT_“Để được trọng dụng và đãi ngộ” là quyển sách thật sự cần thiết cho...

Hãy là chính mình
Huỳnh Văn Thái

Địa chỉ: Khoa Quản trị kinh doanh – Du lịch – Thời trang Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa
Điện thoại: 0935701707
Email: vanthai.tic@gmail.com

© Copy all right  2008-2016