Mô hình quản trị

Mô hình quản trị

Loading

Mô hình quản trị

SƠ ĐỒ HÓA LỘ TRÌNH

SƠ ĐỒ HÓA LỘ TRÌNH

 16-08-2018

HVT - Sơ đồ hóa lộ trình liên quan tới việc tạo ra một tầm nhìn chung. Đó là một...

SỬ DỤNG NGUỒN LỰC BÊN NGOÀI

SỬ DỤNG NGUỒN LỰC BÊN NGOÀI

 16-08-2018

HVT - Mô hình này có thể được dùng để quyết định liệu các hoạt động của tổ chức có thể và có nên sử dụng nguồn lực bên ngoài hoặc nguồn lực nước ngoài không.

TỔ CHỨC HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

TỔ CHỨC HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

 16-08-2018

HVT - Mô hình này thể hiện quá trình đa ngành trong việc biến chiến lược công ty thành các chính sách tiếp thị - bán hàng và các hoạt động quan hệ khách hàng không thể thiếu trong quá trình đó.

NHỮNG NĂNG LỰC KHÁC BIỆT CỦA KAY

NHỮNG NĂNG LỰC KHÁC BIỆT CỦA KAY

 16-08-2018

HVT - Mô hình những năng lực khác biệt của Kay là một lý thuyết chiến lược bổ sung cho sự hiểu biết về bản chất của lợi thế cạnh tranh (bền vững) trong kinh doanh.

MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG CỦA GREINER

MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG CỦA GREINER

 27-07-2018

HVT - Mô hình tăng trưởng của Greiner giúp xác định và nắm bắt căn nguyên của các vấn đề mà một tổ chức tăng trưởng nhanh có thể gặp phải và có thể dự đoán được trước khi chúng xảy ra.

PHÂN TÍCH CẠNH TRANH: NĂM THẾ MẠNH CỦA PORTER

PHÂN TÍCH CẠNH TRANH: NĂM THẾ MẠNH CỦA PORTER

 09-09-2017

HVT - Phân tích cạnh tranh của Porter (1998) nhận diện năm thế mạnh cạnh tranh cơ bản...

CHIẾN LƯỢC ĐẠI DƯƠNG XANH

CHIẾN LƯỢC ĐẠI DƯƠNG XANH

 30-08-2017

HVT - Chiến lược Đại dương xanh tập trung sự chú ý vào việc tạo ra các thị trường mới ở giai đoạn phát triển sản phẩm.

MA TRẬN BCG

MA TRẬN BCG

 19-08-2017

HVT - Nhóm tư vấn Boston thiết kế ma trận BCG (Boston Consulting Group) vào những năm 1970.

MÔ HÌNH ANSOFF

MÔ HÌNH ANSOFF

 18-08-2017

HVT - Mô hình Ansoff cung cấp một phương pháp lô-gíc để xác định phạm vi và định hướng phát triển chiến lược của công ty trên thương trường.

QUẢN TRỊ THEO HIỆU SUẤT

QUẢN TRỊ THEO HIỆU SUẤT

 14-08-2017

HVT - Có người hiểu quá trình quản trị hiệu quả làm việc (PMP - Performance Management Process) là một hệ thống đánh giá thành tích nhân viên.

Hãy là chính mình
Huỳnh Văn Thái

Địa chỉ: Khoa Quản trị kinh doanh – Du lịch – Thời trang Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa
Điện thoại: 0935701707
Email: vanthai.tic@gmail.com

© Copy all right  2008-2016